ВИЖТЕ ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН КАТАЛОГ НА HR ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ!

Организатор:

Организационен партньор:

Партньори

Медийни Партньори