Контакти

02/ 49 180 13 / 22
0882 364 456

Свържете се с нас и чрез регистрационната форма

ВИЖТЕ ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН КАТАЛОГ НА HR ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ!

Организатор:

Генерален спонсор:

Организационен партньор:

Партньори

Медийни Партньори