Единственото изложение, представящо услуги и продукти за управление на човешките ресурси в България


1
ден
40+
изложители
16
уъркшопa
500+
посетители

HR Industry 2017

Интерпред – СТЦ София
9 февруари 2017
10.00 часа

за събитието

HR Industry е единственото по рода си изложение в България на компании, предоставящи услуги в сферата на човешките ресурси.

HR секторът се развива с изключително бързи темпове. Днес успехите на бизнеса са все по-малко зависими от машините и все повече от хората. Именно това подтиква компаниите да полагат по-големи усилия да удовлетворяват нуждите на служителите си.

Освен изложбена част, по време на HR Industry се провежда и семинарна програма, представяща най-актуалните тенденции при продуктите и услугите в сферата на човешките ресурси.

ВИЖТЕ ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ЕДИНСТВЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН КАТАЛОГ НА HR ИНДУСТРИЯТА В БЪЛГАРИЯ!

семинарна програма

Час
Компания
Тема
10:15 - 11:00
ADLER / EducaThink
Adler Professional Coaching and Importance & Effectiveness of Coaching in Companies
11.15 - 12.00
MetLife
Повишаване удовлетвореността на служителите в условия на съществуващи финансови ограничения
12.15 - 13.00
JobTiger
HR Industry - медийният портал на HR индустрията в България
13.15 - 14.00
Business Effect
Как да разберем кои са движещите сили и мотиваторите на хората?
14.15 - 15.00
Personnel Holding AD
Презентация Психометрични тестове в процеса на подбор на кадри. Представяне на тест Self Awareness
15.15 - 16.00
OTGOVORI.INFO
Как да останем здрави в офиса
16.15 - 17.00
British Council
Шест начина, по които английският език влияе на бизнес резултатите. Как да се уверите, че служителите Ви имат необходимото езиково ниво?
17.15 - 18.00
Dextrophobia Rooms
Презентация Dextrophobia Rooms: More than “just a game”
Час
Компания
Тема
10.15 - 11.00
ForTeam Consult
Организационни трансформации – инструменти и стратегическата роля на HR функцията
11.15 - 12.00
Тренквалдер
2017 - Криза за кадри или криза на комуникацията
12.15 - 13.00
Equinox Partners | Intunity Coaches®
Практическото приложение на коучинга в бизнеса - опитът ни с коучинг проектите ни с Google и William Hill Bulgaria
13.15 - 14.00
In Your Hands
Coaching and Leadership International (CLI) - Най-новата коучинг методология в България
14.15 - 15.00
Mentor Coaches
В ПУЛСа на Коучинга или Как да превърнем мениджърите в лидери
15.15 - 16.00
ScaleFocus
Empowering Digital HR Transformation
16.15 - 17.00
Star Performining
Star Performining представя 1tedjob – иновативна платформа за подбор
17.15 - 18.00
Eudaimonia Solutions
Повтарящи се организационни проблеми и цялостен подход за решаването им

Регистрацията за семинарната програма приключи!Организатор:

Генерален спонсор:

Организационен партньор:

Партньори

Медийни Партньори